Led za ugostiteljstvo

U ponudi imamo široki asortiman modela leda, a zahvaljujući strogoj kontroli kvaliteta, kao i savremenoj tehnologiji koju koristimo, proizvodimo kristalno čiste i dugotrajne kocke leda. Modeli će ispuniti sve funkcionalne i estetske potrebe korisnika, pri tom zadovoljavajući kriterijume higijene i čistoće leda. Ekološki su prihvatljivi.

 

Ice Finger (BULLET)

Vrlo specifican oblik leda, sa rupom u sredini, zahvaljujuci kojoj poseduje veliku površinu kojom hladi i obara temperaturu jako brzo. Posebno cenjen u Barovima, Restoranima i Hotelima.

 

ICE CUBE

Verovatno najpopularniji model leda, savršen izbor za Restorane, Barove i Klubove. Njegov oblik daje idealnu prezentaciju u časi, dok njegova gustina omogućava da se sporo topi. Zbog svog oblika, takodje je idealan u situacijama kada ćašu treba dopuniti ledom.

 

ICE CUBE – MAX

Drugi model ICE CUBE modela leda, sa razlikom u gabaritu. Kao i ICE CUBE savršen je izbor za Restorane, Barove i Klubove. Njegov oblik daje idealnu prezentaciju u casi, dok njegova gustina omogucava da se sporo topi. Zbog svog oblika, takodje je idealan u situacijama kada cašu treba dopuniti ledom.

 

ICE DICE – KOCKA

Jedinstven Kockasti oblik. Namenjen generalnoj upotrebi, idealan za fast-food restorane i one kojima su neophodne velike količine leda. Sporo se topi, što samim tim znači uštedu za Vas, i bolji kvalitet pića vaših klijenata.

 

ICE FLAKES – DROBLJENI LED

Led koji je suv, ali blizu tačke otapanja. Ova vrsta leda naročito je korisna u supermarketima i restoranima (za izlaganje i očuvanje sveže ribe i hrane, kao i medicinskim laboratorijama). Aranžiranje hrane i pića čini jednostavnim a vizuelnu prezentaziju atraktivnom.

 

SUVI LED

Suvi led je ugljendioksid u čvrstom agregatnom stanju na temperaturi od -79º C.Suvi led se proizvodi od tečnog ugljendioksida pri kontrolisanim uslovima u specijalno konstruisanoj mašini. Pri ovom procesu nastaje prvo suvi sneg, a kompresijom i suvi led, koji se zatim presuje kroz «extruder» ploču, i tako dobija proizvod različitih dimenzija.Upotrebe suvog leda su razne od hladjenja hrane i pića u keteringu, transporta krvi, krvne plazme i organa na niskim temperaturama, do čišćenja i odmašćivanja površina metodom Dry Ice Blasting…